Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A mi hőseink

2011.03.21

 

 
Balogh Ignácnak az 1848-as forradalomban való részvételéről Endes Miklós Csík-,
Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig című
könyvéből dokumentálódtam. Ebben a
könyvben Endes Miklós a Balogh ignác elbeszéléseit forrásanyagként használta és a
forradalomban való részvételéről a következőket írja: 1848. május 19-én a csíki 1-es szé-
kely határőrezred tagjaként Gyulafehérvár
mellett felesküdt a forradalom lobogójára.
Több ütközet után 1848. szeptember 21-én
Arad mellett a szenttamási sáncoknál zászló-
tartóként harcolt, és a harcokban tanúsított
vitézségért hadnaggyá léptettek elő. 
Mint hadnagy Futakon harcolt. Az aradi
ütközet után, a piski hídnál zajlott nagy ütközetben való szerepéért, a szervezőkézségé-
ért, a rendfenntartásáért és a bátorságáért
főhadnaggyá leptettek elő.
A világosi fegyverletétel után Havasalföldre menekült, ahol a törökök fogságába
esett. innen kiszabadulva, hazaérkezésekor
elfogták, majd két évi vizsgálati fogság után
szabadon engedtek.
Szülőfaluja Balogh ignác hősiességét értékelve úgy döntött, hogy iskolája az ő nevét
viselje. Az ünnepélyes névadó ünnepségre
1998-ban került sor a Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőség 1913/1998-as határozata alapján.
Az alkalomból az iskola homlokzatára emléktáblát helyeztünk el a következő felirattal:
Szép szabadság! óh, sehol sincs
E világon oly becses kincs,
Mely tenálad nagyobb volna,Vagy tégedet kipótolna.
(Csokonai Vitéz Mihály)
Készült 1998. június 14-én, az 1848-49-
es forradalomban hőstetteivel kitűnt Balogh
Ignác honvéd főhadnagy emlékére.
Minden évben március 15-én a falu
megemlékezik nagy hőséről, s vele együtt
arról a tizenhét borzsovai szabadságharcosról
akik részt vettek az 1848-as forradalomban.
2005-ben elkészült a hősök emlékműve,
azóta a falu itt rója le kegyeletét a nagy elő-
dök előtt.
Erőss Enikő-Mária
tanítónő
 
BORZSOVA
9.00 Szentmise a borzsovai katolikus templomban
10.00 Ünnepi műsor a hősök emlékművénél
- ünnepi beszédek
- az iskolások műsora
- koszorúzás 
Csíkszentmiklós
11.00 Ünnepi szentmise
- ünnepi beszédek és koszorúzás a hősök emlékművénél
- petőfi és a forradalom - az iskolások előadása a művelődési házban
Csikszépviz
18.00 Ünnepi szentmise
- ünnepi beszédek és koszorúzás az 1848-as emlékműnél
- a Nyirő józsef iskola diákjainak megemlékező műsor